การเจรจาหารือประเด็นแรงงานระหว่างไทย-อียู

https://drive.google.com/open?id=1Dwx2VHVT0sWWggjzpc7USGIyOKObDNRy

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 02:16 น. )