ขอเผยแพร่คำแปลสรุปการกำหนดเวลาทำงานในสถานที่เลี้ยงสัตว์ (Farm)

https://drive.google.com/open?id=1UuL8gdBBMf1Sxk96anvm1bq3tu5J5a9y

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 01:43 น. )