นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรอประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

หากกฎหมายมีผล ธอส.จะออกสลากออมทรัพย์ ธอส. วงเงิน 100,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี แบ่งเป็น
3 งวด โดยงวดแรก มูลค่า 20,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 1 ล้านบาท งวดที่ 2 มูลค่า 30,000 ล้านบาท
ขายราคาใบละ 10 ล้านบาท และงวดที่ 3 มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 500 บาท

ทั้งนี้ สลากงวดแรกจะเปิดให้ผู้สนใจซื้อได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.2562 และจะออกรางวัลใน วันที่ 16 ก.ย.2562
โดยรางวัลที่ 1 มีทั้งหมด 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท และคาดว่าจะออกรางวัลจำนวน 1-2 ครั้ง
ต่อเดือน ส่วนสลากมูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 10 ล้านบาทนั้น เบื้องต้นจะออก
รางวัลละ 500,000 บาท แต่ในเรื่องของจำนวนครั้งยังไม่ได้กำหนด คาดว่าสลากส่วนนี้จะเริ่มเปิดจอง
ในช่วงปลายปีหรือในไตรมาส 3 และสุดท้ายสลากมูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ขายราคาใบละ 500 บาท
จะเปิดจองต้นปี 2563 โดยรางวัลรวมจะอยู่ที่ 20 ล้านบาท ซึ่งธอส.กำลังพิจารณาว่าจะแจกรางวัลใหญ่
จำนวนเงินสูงไปเลยหรือจะกระจายรางวัลออกเป็นรางวัลเล็กๆ

“การออกรางวัล 1-2 ครั้งต่อเดือน จะทำให้ผู้ซื้อสลากมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้น โดยน่าจะเป็นไปได้
คือถูกรางวัลถึง 2 ครั้ง ถ้าถูกรางวัลจากสลากราคา 1 ล้านบาท จะได้ดอกเบี้ย 20% คิดเป็น 200,000 บาท
แต่หากไม่ถูกรางวัลจากสลาก ก็จะได้ดอกเบี้ยเงินฝากแทน โดยอัตราดอกเบี้ยนั้น ธอส.กำลังคำนวณ
ซึ่งอาจน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำเล็กน้อย ทั้งนี้ การออกสลากนี้ สำหรับคนที่มีเงินเหลือใช้
เพราะฉะนั้นการนำเงินมาซื้อสลาก ธอส.ก็เท่ากับมีเงินฝากประจำ 3 ปีกับธนาคาร แต่ได้ดอกเบี้ยดีกว่า”.

ขอบคุณข่าวจาก
https://www.msn.com/th-th/news/other/%e0%b8%98%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-1-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2/ar-BBUTN3l

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 03:32 น. )