พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการประมูลคัดเลือกเอกชนเข้ารับสัมปทาน
กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ว่า
เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
และรายได้ของภาครัฐที่จะได้รับเข้ามาเป็นสำคัญ ขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น
ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ทอท.ได้เปิดประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สายการบินและที่จอดรถ ด้านทิศตะวันออกโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ
2554-2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินรวม 987 ล้านบาท โดยเปิดขาย
ซองเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-3
พ.ค.นี้ และเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 7 พ.ค.
และจะมีการพิจารณาผลในวันที่ 8 พ.ค.นี้

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะมีการก่อสร้าง
และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียนสามารถรองรับ
ผู้โดยสารปีละ 60 ล้านคน.

ขอบคุณข่าวจาก
https://www.thairath.co.th/content/1524975

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 03:45 น. )