ขอเผยแพร่ มาตรฐานแรงงานไทย (TLS. 8001-2010) กับอนุสัญญาพื้นฐาน และมาตรฐานด้านแรงงานและจรรยาบรรณทางการค้าอื่น ๆ รายละเอียดตามลิงค์แนบมาพร้อมนี้

http://bit.ly/2HptiDT