นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กำชับกระทรวงฯ เจรจาบริษัทน้ำมันเพื่อหาแนวทางตรึงราคาก๊าซ
LNG และ NGV รถสาธารณะ ต่อไปอีก 2 เดือน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุถึงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือ
การดูแลค่าใช้จ่ายประชาชน โดยประสานบริษัท ปตท. ให้พิจารณาอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้กับ
กลุ่มหาบเร่แผงลอย 200,000 ราย คิดเป็นเงินเดือนละ 30 ล้านบาท ต่อไปอีก 2 เดือน รวมทั้งชะลอ
การปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) ของรถสาธารณะออกไปก่อน เพื่อให้ภาครัฐหาทาง
เชื่อมโยงกลุ่มนี้ มาสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการพลังงานจังหวัดสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาและพิจารณาการช่วยเหลือ
เช่น ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล ขณะที่การดูแลราคาปาล์ม
ได้จัดทำแนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ ระยะสั้น ให้ กฟผ.นำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า
ส่วนระยะกลางให้ บริษัท ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำผลปาล์ม
มาผลิตเป็นไปโอดีเซล บี 7, บี 10 และบี 20 ขณะนี้ยอดการใช้บี 20 เป็นไปตามเป้าหมายที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่า แผนพัฒนากำลัง
การผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ ต้องมีการทบทวนหรือไม่และนำกลับมาเสนอในสัปดาห์หน้า

ขอบคุณข่าวจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/281919

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:17 น. )