ขสมก.เปิดทดลองรถเมล์ไฟฟ้า 3 เส้นทาง


ขสมก.เปิดทดลองเดินรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าใน 3 เส้นทาง ก่อนสรุปผล
และนำไปประกอบการพิจารณาการจัดซื้อรถตามแผนฟื้นฟู

วันนี้ (4 ก.ย.2562) นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
กล่าวว่า จะนำรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้ามาทดลองวิ่งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
การทำงาน และสมรรถนะของรถโดยสารดังกล่าว

ทั้งนี้จะนำมาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนตั้งแต่ วันที่ 4 ก.ย. - 18 ต.ค.62 รวม 45 วัน ซึ่งจัดเก็บ
ค่าโดยสารตามอัตราปกติของแต่ละเส้นทาง

เส้นทางแรกสาย 129 อู่บางเขน - สำโรงทดลอง วิ่งตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ก.ย. เก็บค่าโดยสาร 15 - 20 - 25
ขึ้นทางด่วนเพิ่มอีก 2 บาท

เส้นทางที่ 2 สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทดลองวิ่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 3 ต.ค.62 ค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย

เส้นทางที่ 3 สาย 522 อู่รังสิต-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่ 4 - 18 ต.ค.62 ค่าโดยสาร
13-25 บาท ขึ้นทางด่วนเพิ่มอีก 2 บาท

ระหว่างการทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทางจะมีการบันทึกข้อมูลและสถิติการเดินรถต่าง ๆ
หลังจากที่ผ่านมาได้ทดลองไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก เดือน มิ.ย.58 บริษัทล็อกซเล่ย์ ได้เริ่มต้น
ทดลองวิ่งกับรถประจำทางปรับอากาศสาย 511 ประตูน้ำ - วัดธาตุทอง ครั้งที่ 2 เมื่อ ส.ค.61 นำรถ
โดยสารไฟฟ้าของบริษัท Edison Motors จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ มาทดลองให้บริการใน 6 เส้นทาง
ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุป

หลังจากนี้ จะรวบรวมนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาในการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า
จำนวน 35 คัน ตามแผนฟื้นฟูของ ขสมก.ที่จะต้องทยอยเปลี่ยนรถโดยสาร รวม 2,188 คัน ใน 4
ประเภท คือ รถเมล์เอ็นจีวี เช่า 400 คัน รถเมล์ไฮบริดจ์ เช่า 300 คัน รถเมล์ไฮบริด ซื้อ 1,453 คัน
และรถเมล์ไฟฟ้า 35 คัน โดยกลุ่มรถเมล์เอ็นจีวีและรถเมล์ไฮบริดเช่า ทั้ง 700 คัน คาดว่าจะเริ่ม
กระบวนการเปลี่ยนได้ภายในสิ้นปี

สำหรับรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าคันนี้มี 24 ที่นั่ง ออกแบบให้สามารถรองรับการใช้บริการของ
ผู้โดยสารทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ ซึ่งมีทางลาดเพื่อเข็นวีลแชร์ขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกปลอดภัย
พร้อมที่จอดวีลแชร์ 1 คัน

ส่วนสถานีชาร์จรถไฟฟ้า แต่ละครั้งใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.30 ชั่วโมง วิ่งได้ 200 กม.ซึ่งจากการทดลอง
สามารถชาร์จได้สำหรับการให้บริการไป-กลับได้

ขณะที่ความคืบหน้าของนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ในการลดค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะนั้น เบื้องต้น ขสมก.ได้เสนอแผนการลดค่าโดยสารไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว แต่จะสามารถปรับลดค่าโดยสารลงได้ในอัตราเท่าใดยังไม่สามารถ
สรุปได้ และอำนาจในการพิจารณาค่าโดยสาร เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางที่จะเป็นผู้กำหนด คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะได้ข้อสรุป


ขอบคุณข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/content/283738

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 09:26 น. )