บอร์ดรฟท.อนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ปรับลดค่าโดยสารแอร์พอร์ต ลิงก์
ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ตลอดสายเก็บ 25 บาทแค่ 3 เดือนคาดจะเริ่มได้ภายในเดือนก.พ.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด รฟท. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรกา
รลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ช่วงพญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ (Off Peak Weekday)
เป็นเวลา 3 เดือน จากปกติอัตราค่าโดยสารจะอยู่ที่ 15-45 บาทต่อเที่ยว จะปรับลดมาอยู่ที่ 15-25 บาท
ต่อเที่ยวใน 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 05.30-07.00 น. เวลา 10.00-17.00 น. และ 20.00-24.00 น.
ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์

ทั้งนี้การเดินทางสถานีแรกจะมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 15 บาท สถานีที่ 2 อัตรา 20 บาท และสถานีที่ 3
เป็นต้นไปอยู่ที่ 25 บาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนก.พ.นี้ และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
รฟท.รับทราบทุกเดือน

ขอบคุณข่าวจาก
https://www.posttoday.com/economy/news/614773

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:21 น. )