อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดฐานข้อมูลเงินเดือนบริษัทชั้นนำกว่า 3,000 แห่ง ระบุเงินเดือน
เด็กจบใหม่ในรอบ5 ปีปรับขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ยเริ่มต้น 1.2 หมื่นบาท อนาคตการปรับเงินเดือน
เพิ่มตามทักษะมากกว่าใบปริญญา

อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดตัว Salary Guide 2020 คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี เผยอัตราเงินเดือน
สายอาชีพต่างๆ กว่า 800 ตำแหน่ง จากฐานบริษัทลูกค้ากว่า 3,000 แห่ง เผยปีนี้ "สายไอที"
เป็นอาชีพที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด ส่วนเงินเดือนผู้บริหารเพิ่มสูงทุกสาขา สะท้อนความต้องการ
บุคลากรเพื่อปรับตัวธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เด็กจบใหม่สตาร์ทเงินเดือนสูงสุด
แตะ 40,000

เมื่อเทียบกับเรทเงินเดือนเมื่อ 5 ปีที่แล้วพบว่า ฐานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศของเด็กจบใหม่
มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากเดิมอยู่ที่ต่ำสุด 9,000 บาท มาเป็นเริ่มต้น 12,000 บาท และสูงสุด
ที่ 40,000 บาท โดยในปีนี้พบว่า เด็กจบใหม่ส่วนใหญ่จะได้เงินเดือนราว 18,000 - 25,000 บาท

ส่วนอาชีพทำเงินสูงสุดสำหรับเด็กจบใหม่ในปีนี้ ได้แก่ อาชีพ “Programmer/Software Developer”
ที่มีเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาท เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดสูง หลายๆ
องค์กรต่างก็ต้องการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง หากเด็กจบใหม่มีทักษะและ
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ตรงตามที่องค์กรกำหนด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ก็มีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง 40,000 บาท หรืออาจมากกว่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
เงินเดือนของแต่ละองค์กรด้วย

รองลงมาในอัตราเงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ได้แก่ อาชีพ Sales Engineer, Project Coordinator,
Personal Assistant, เลขานุการ, ล่ามภาษาญี่ปุ่น และตำแหน่งงานด้านการขายที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนพุ่งทุกสาขา รับการปรับตัวสู่ Digital Transformation

นอกจากนี้ยังพบว่าเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกตำแหน่ง ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากสภาพการตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ละองค์กรต่างต้องการคนเก่งในหลากสาขา เพื่อเข้ามา
กำหนดทิศทางการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วย Digital Transformation แต่จำนวน
ของผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะขาดแคลน (Talent Shortage) องค์กรจึงต้องเพิ่ม
ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและเก็บรักษาผู้บริหารมือดีได้มากขึ้น

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่พบว่าช่องว่างเงินเดือนระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการกับผู้บริหาร
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่ทำให้
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ถูกทดแทนด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดภาวะแรงงานล้นตลาด
ขณะที่ ผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและมีทักษะทางด้านดิจิทัล กลับเกิดภาวะขาดแคลน
ทำให้อัตราค่าตอบแทนของพนักงานในกลุ่มผู้บริหารพุ่งสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กว่างานในตำแหน่งอื่นๆ

เทรนด์การจ้างงานเปลี่ยน องค์กรเน้นรับพนักงานที่มีทักษะรอบด้าน

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า
"ระดับเงินเดือนของแต่ละตำแหน่ง แต่ละอาชีพ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของงานได้ดี
อย่างหนึ่ง ว่าตอนนี้ตลาดกำลังต้องการแรงงานในส่วนไหน และมีกำลังในการจ่ายค่าจ้างได้มากน้อ
ยแค่ไหน" "จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราจะเห็นหลายองค์กรพยายามรัดเข็มขัด ลดต้นทุน
ในด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลด้วย องค์กรจะปรับตัวสู่
การเป็น Lean Organization ที่บริหารโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า"

แนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบันจึงมีการจ้างงานในรูปแบบฟรีแลนซ์เข้ามาผสมผสานกันมากขึ้น
เพื่อลดรายจ่ายประจำของบริษัท ส่วนการจ้างงานในรูปแบบพนักงานประจำ องค์กรก็ต้องการพนักงาน
ที่มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นเพราะธุรกิจในปัจจุบัน
มีการ Disruption อยู่ตลอดเวลา องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความรู้และทักษะรอบด้านเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุุรกิจ

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในสายการตลาด นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงาน
ที่ต้องมีแล้ว ทุกวันนี้คุณยังจำเป็นต้องมีทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านการออกแบบ และมีความรู้
ความเข้าใจในงาน IT หรือ E-Commerce เพิ่มเติมด้วย

"ในอนาคตแนวโน้มของการกำหนดอัตราเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สมัครมากกว่าใบปริญญา
เพราะความรู้ที่เรียนมาจะล้าหลังกว่าความรู้ในโลกการทำงานจริง ใบปริญญาจึงวัดอะไรไม่ได้ไม่มากนัก
สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณมีความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการแค่ไหน ดังนั้นหากอยากก้าวหน้าในยุคนี้
สิ่งสำคัญที่คนทำงานต้องมีคือการหมั่นเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ ทั้งการเสริมทักษะใหม่
(Upskilling) และพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskilling) ทักษะที่เหล่านี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ตัวคุณ ทำให้องค์กรยอมจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้นและผลักดันคุณสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กร"
ธิดารัตน์ กล่าว

ขอบคุณ่าวจาก
https://www.posttoday.com/economy/news/614625

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:35 น. )