โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์ชี้ในสถานการณ์การรับมือ COVID-19 การบริหารประเทศไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันการติดเชื้อ กระทบการดูแลผู้ป่วย

วันนี้ (3 มี.ค.2563 ) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ได้เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง กรณีการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยระบุว่าสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ในการบริหารจัดการระดับประเทศพบว่า ไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วย ฯลฯ โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นำมาซึ่งการร้องเรียนและการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในที่สุด

2.โรงพยาบาลขอเรียกร้องนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ติดเชื้อและทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมจากสภาวการณ์ปกติ

3.การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบต่อโรงพยาบาลในการสื่อสารต่อไปยังบุคลากรและผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนต่อข้อมูลนั้นๆ ได้

ที่มา:https://news.thaipbs.or.th/content/289498

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 02:55 น. )