สธ.พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่ม 33 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากสนามมวย และสถานบันเทิง และกลุ่มผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ รวมไทยมีผู้ป่วยสะสมแล้ว 147 คน

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในไทย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 33 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เคยพบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย

  • สนามมวย 7 คน(เจ้าของค่ายมวย พิธีกร เชียนมวย นักมวย)
  • สถานบันเทิง 3 คน(ย่านทองหล่อ)
  • สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 6 คน(พนักงานธนาคาร, นักแสดง,พนักงานบริการ)
  • เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน(เบลเยี่ยม 1 คน, สหรัฐอเมริกา 1คน ,ฝรั่งเศส 1 คน, คนไทย 3 คน)
  • ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 6 คน(คนขับ Taxi, พนักงานธนาคาร,พนักงานต้อนรับ)
  • การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 3 คน(ชาวเดนมาร์ก)
  • ร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเชีย 2 คน(ร่วมงานดาวะห์)

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย

นอกจากนี้ ยังมีผู้อยู่ระหว่างดำนินการสอบสวนโรค รอผลทางห้องปฏิบัติการอีกจำนวน 27 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็น 147 คน มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 1 คน เป็นหญิงชาวจีน อายุ 32 ปี จาก จ.ภูเก็ต ทำให้มียอดผู้ป่วยหายแล้วสะสม 38 คน รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 108 คน และเสียชีวิต 1 คน

สำหรับกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลี ที่เข้ากักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 83 คน ในจำนวนนี้ มี 6 คน รับตัวไว้สังเกตอาการที่โรงพยาบาลส่วนผู้เดินทางที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อีก 77 คน พบไม่มีไข้ ในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 24 คน ผู้หญิง 53 คน ทุกคนต้องอยู่ในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการจนครบ 14 วัน

ทั้งนี้ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในไทยมีการพบผู้ป่วยเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จึงขอให้คนไทยระมัดระวัง เลี่ยงเข้าสถานที่แออัด และคนที่เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสูงจากต่างประเทศทั้งจีน อิตาลี อิหร่าน และเกาหลีใต้ ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการกักตัว 14 วัน ตามภูมิลำเนาและให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามอาการต่อไป


ที่มา:https://news.thaipbs.or.th/content/289881

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 11:29 น. )