หมวดว่าด้วยแรงงานบังคับ

  • อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ
  • อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ

หมวดว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

หมวดว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

หมวดว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (Rights officials.pdf)อนุสัญญาฉบับที่ 87อนุสัญญาฉบับที่8787 Kb

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:13 น. )