ขอเผยแพร่ข่าว เรื่อง สภาพการจ้างงานที่เลวร้ายเป็นประเด็นท้าทายหลักสำหรับการมีงานทำในทั่วโลก

รายละเอียดปรากฏตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

http://bit.ly/2XVDtI2

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 01:43 น. )