ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188
ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (768_SCAN0076.pdf)768_SCAN0076.pdf 422 Kb

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 02:41 น. )