ขอเผยแพร่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป
มาเพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 06:20 น. )