ขอเผยแพร่ข่าว เรื่อง ILO's frist ever meeting on e-waste adopts Point of Consensus to promote decent work in the sector

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 06:23 น. )