ขอประชาสัมพันธ์บทความ งานแห่งอนาคต (Future of Work)

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
http://bit.ly/2LvAwe5

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:24 น. )