ขอเผยแพร่ข่าว เรื่อง Increase in heat stress predicted to bring productivity loss equivalent to 80 million jobs และ เรื่อง Just 10 per cent of workers receive nearly half of global pay

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
http://bit.ly/2H1A2s8

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 04:05 น. )