ขอเผยแพร่ข่าว เรื่อง ILO welcomes European Parliament's approval for free trade deal with Viet Nam

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
http://bit.ly/3cB74O8