"คลายล็อกดาวน์" ดันดัชนีเชื่อมั่นฯ ผู้บริโภคดีขึ้น 2 เดือนซ้อน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้คลายล็อกดาวน์ผลักดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเดือนที่ 2
แต่ยังมองกำลังซื้อยังชะลอต่อเนื่อง 3-6 เดือน หวังรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (2 ก.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเดือน มิ.ย.2563 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
อยู่ที่ 49.2 จากเดือน พ.ค.อยู่ที่ 48.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน
อยู่ที่ 33.2 เพิ่มจากเดือน พ.ค.ที่ 32.2

ส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต อยู่ที่ 56.8 จากเดือน พ.ค.อยู่ที่ 55.7 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเดือน มิ.ย.อยู่ที่ 41.4 เพิ่มจากเดือน พ.ค.อยู่ที่ 40.2 และความเชื่อมั่นโอกาส
ในการหางานทำอยู่ที่ 47.6 จากเดือน พ.ค.อยู่ที่ 46.6

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การจัดตัวขึ้นของดัชนีมาจากการที่รัฐบาลผ่อนคลาย
ให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในระยะที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย. และยังออกมาตรการ
ดูแลเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งมาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการและประชาชน

ทั้งนี้ การที่ดัชนีความเชื่อมั่นยังทรงตัวในระดับต่ำที่สุดในรอบ 21 ปี 9 เดือน ทำให้คาดว่าผู้บริโภคยังชะลอ
การใช้จ่ายไปอย่างน้อย 3-6 เดือน นับจากนี้จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลายตัวลงและมีการเปิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงคาดหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ขอบคุณข่าวจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/294193

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 03:37 น. )