อนุสัญญาและข้อแนะอื่นๆ

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (02 คำแปล อนุสัญญา C190 และข้อแนะ 206.pdf)02 คำแปล อนุสัญญา C190 และข้อแนะ 206.pdf 317 Kb
Download this file (188.pdf)อนุสัญญา 188อนุสัญญา 18852 Kb
Download this file (C184.pdf)อนุสัญญาฉบับที่ 184อนุสัญญาฉบับที่ 184104 Kb
Download this file (convention 158.pdf)อนุสัญญาฉบับที่ 158อนุสัญญาฉบับที่ 15863 Kb
Download this file (recomemd198.pdf)ข้อแนะ198 เรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานข้อแนะ 198 เรื่อง ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน45 Kb
Download this file (Recommendations HIV.pdf)ข้อแนะฉบับที่ 200 ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และโลกแห่งการทำงานข้อแนะฉบับที่200 ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และโลกแห่งการทำงาน107 Kb
Download this file (ข้อแนะ 204.pdf)ข้อแนะ 204.pdf 306 Kb
Download this file (ข้อแนะว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน.doc)ข้อแนะว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน.doc 48 Kb
Download this file (ข้อแนะแรงงานบังคับล่าสุด.pdf)ข้อแนะแรงงานบังคับล่าสุด.pdf 51 Kb
Download this file (พิธีสารฉบับสุดท้าย.pdf)พิธีสารฉบับสุดท้าย.pdf 48 Kb
Download this file (พิธีสารและข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ Eng.pdf)พิธีสารและข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ Eng.pdf 332 Kb
Download this file (อนุสัญญาฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน.pdf)อนุสัญญาฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน.pdf 66 Kb
Download this file (อนุสัญญาฉบับที่ 189.doc)อนุสัญญาฉบับที่ 189.doc 53 Kb

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 08:12 น. )