'ออมสิน' ช่วยน้ำท่วม ให้กู้ฉุกเฉิน ปลอดชำระ 3 เดือน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย

ออมสิน ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ให้กู้ฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดชำระ 3 เดือนแรก
กู้ซ่อมบ้านเต็มสูบ 1 ล้าน ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากผลกระทบของสถานการณ์
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 26 จังหวัด อาทิ พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี เป็นต้น

ซึ่งทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ได้รับความเสียหาย ธนาคารจึง
ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยวงเงินกู้
ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น

ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุ
น้ำท่วม/ภัยพิบัติ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดชำระเงินงวดใน 3 เดือนแรก, สินเชื่อเคหะ สำหรับลูกค้า
เดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพัก/ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้กู้วงเงินไม่เกิน
1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยปีแรก 0%, สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับ
ความเสียหาย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ใช้บ้าน/ที่ดิน สวนไร่นา/คอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาและสินเชื่อธุรกิจ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ หรือเอสเอ็มอี วงเงินให้กู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน
5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR โดยปีแรกชำระแต่ดอกเบี้ยไม่ต้องชำระ
เงินต้น โดยลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

อย่างไรก็ดี ธนาคารออมสินในพื้นที่ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็น และน้ำดื่ม ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้ว


ขอขอบคุณข่าวจาก
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6643697

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2021 เวลา 08:56 น. )