รัฐผลักดันราคาปาล์มน้ำมันให้อยู่ระดับ 5-8 บาท ช่วยเกษตรกรในช่วงโควิด

“บิ๊กป้อม” สั่งติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ตั้งทีมกำกับดูแลผลักดันราคาผลปาล์มทะลายอยู่ที่ 5-8 บาท
คาดปีนี้ชาวสวนปาล์มมีแนวโน้มได้เงินสูงถึง 1 แสนล้าน เทียบปี 62 สูงขึ้นราว 100%

วันที่ 5 ต.ค. 2564 พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)
ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สั่งการให้ตนในฐานะประธานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน ติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันให้เกิดเสถียรภาพ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กำชับมาตรการด้านดีมานด์ ซับพลาย เพิ่มความต้องการในการใช้ และบริหารสต๊อก
ส่วนเกินให้เกิดสมดุล โดยตั้งทีมงานกำกับดูแลใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมา จนสามารถผลักดันราคาผลปาล์ม
ทะลายให้อยู่ที่ระดับ 5-8 บาท ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลปาล์มในช่วง 3 ไตรมาสปี 2564 สูงถึง
81,000 ล้านบาท คาดว่ายอดเงินที่ชาวสวนปาล์มได้รับในปีนี้มีแนวโน้มสูงถึง 100,000 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับมูลค่า 50,000 ล้านบาทเศษในปี 2562 สูงขึ้นราว 100% โดยราคาเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่าระดับประกันรายได้
4 บาทต่อกิโลกรัม

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ยังได้ริเริ่มนโยบายผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม
เพื่อเพิ่มความต้องการในการใช้ รองรับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
มาตรฐานEuro 5 ซึ่งมีการเตรียมการแต่งตั้ง พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ เป็นฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการ
เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ นายบุรินทร์ สุขพิศาล เป็นรองประธาน ดำเนินการผลักดัน
การแปรรูปด้านการผลิต การตลาด และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิ่งแวดล้อมให้ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
จากน้ำมันปาล์ม เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 6 ชนิดไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อ
8 มิ.ย. 2564 เช่น น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ ผงซักฟอกชีวภาพ พาราฟินเพื่อใช้เป็นสารแลกเปลี่ยนพลังงานและ
ใช้เคลือบกันน้ำให้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่จะใช้แทนพลาสติก น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ และเห็นชอบใน
การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่ 7 คือ น้ำมันกรีนดีเซล และผลิตภัณฑ์ที่ 8 น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ
(Biojet Fuel) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างที่คณะทำงานนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน
แห่งชาติเพื่อเห็นชอบและรายงานต่อ ครม.ต่อไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิต
กรีนดีเซลและไบโอเจ็ตรายสำคัญในภูมิภาคของโลกรองรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศใน
ภูมิภาคต่อไป.

ขอขอบคุณข่าวจาก
https://www.thairath.co.th/business/economics/2211184

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 05:02 น. )